Liten och nätt engelsk voyeur

liten och nätt engelsk voyeur

lidande. Det är med andra ord inte alls säkert att de främsta förkämparna för förbud är emot det de vill förbjuda. Födda i synd, begivna på köttets lustar, ledande till helvetets alla kval, kan vi bara sätta vårt hopp till kyrkans frälsning. Idag tänkte jag roa mig med att redogöra för en konspirationsteori. Att inducera skam, mer skam och ytterligare mer skam i alla som läser artiklarna. I tusentals år har människor kuvats under oket av oundviklig skam. Utom möjligtvis moralens väktare, förstås.

Men tjatet finns där, om moral och skam. Den ena trenden är det ökade kontrollsamhället, den explosivt expanderande möjligheten för myndigheter och regeringar att övervaka och kontrollera medborgarna, genom register, scanning, avlyssning, hårdare lagar, mer och mer inskränkt yttrande- och informationsfrihet, kraschad meddelarfrihet, krav på ID-kort. I form av klassisk sexualskräck. Det är bara moraliskt efterblivna, katolska lilla Irland och den nymoralistiska lilla kälkborgarmonarkin Sverige som har förbud mot köp av sexuella tjänster. Belgien, där EU-parlamentet ligger. Det är en oerhört mycket större risk att dö i en flygkrasch än att dö av en terroristattack och det är större risk att dö av en åsnespark än i en flygkrasch. Skulle man faktiskt ha skadereduktion som verkligt mål, eller.o.m. Och jag hävdar med bestämdhet att institutionaliserade former av sexualfientlighet, som.ex.

Vilka korrupta organisationers existens är beroende av ett upprätthållande av denna destruktiva och inskränkta världsbild? Men det är just denna moraliska kil som de maktgiriga än en gång valt att slå in i våra medvetanden för att vi ska gå med på att bli kontrollerade. Detta har lett till en nutida skvader, en ohelig allians mellan högerkonservativa kristna, och radikalfeministiska vänsterideologer, vilket gör hela ämnet mer än lovligt rörigt och svårforcerat. Gör den inte det beror det på att den har gödslats med för mycket skit från ovan. Nej, det är smartare utformat. Funkar nästan lika bra men allra bäst i kombination med de föregående försyndelserna, förstås! Staten vill få oss att tro att de stora farorna är terrorister och pedofiler, och kan införa nya lagar och kontroller för att stävja dessa faror. är förstås ett friskhetstecken, men vi räcker fortfarande inte till för att vända den här trenden. Ett stort problem med ledarskap är vem man ska ge jobbet. På samma sätt har folk tröttnat på trenden mot allt mer avlyssning, registrering och kontroll, och vid FRA-lagen tyckte många att det hade gått för långt, och sade stopp.

..

Varför inte en wallraffande EU-delegat? Under 1800-talet hittade man på en fantastisk uppfinning man patologiserade, sjukdomsstämplade alla avvikelser, det som allmänt etablerats som perverst (gammalt kristet begrepp för allt som leder bort från kyrkans normer och därmed internaliserades all synd inom individen, och formulerades. Att en liten grupp sexualpositiva, politiskt engagerade människor inom de nästan alla politiska läger, höger, vänster och mitten (inte Kd, förstås engagerar sig mot denna trend ( Petra Östergren.fl. Ingen rök utan eld, sägs det ju så vi måste nog omplacera (straffa och stigmatisera) de här personerna, även om de egentligen inte har begått något brott, för man vet nog vad de är för ena perversa skummisar. Allt som är olagligt innebär stora potentiella vinster för kriminella, och därför kan det även finnas vinster för dem som fattar besluten (se bara hur det är i Bulgarien ). Fler måste förstå vilket superstyrt samhälle vi kommer att få, om vi inte börjar ta ansvar. De som är mest intresserade av att styra över andra varelser är, just därför, de som är minst lämpliga att göra det.

Desto mer förbud det finns, desto fattigare kommer folket vara. Det organiserade motståndet mot prostitution, är ett utslag av detta maktmissbruk. Så vi måste få veta sanningen vem tjänar på förbud, moralism, kontroll, skamprojektion och nyfascism? Men vi måste fortsätta att vara vaksamma på den typen av utveckling. Detta måste vi få veta snart, innan det är försent. Med tanke på att de även skriver om så oerhört seriösa ämnen som nyttiga fisar och hemska bajsbakterier (En enkel handtvätt skulle kunna rädda livet på en miljon barn i fattiga länder, enligt experter men herregud vem har SÅ skitiga händer? Lagar och moral är något som finns i alla grupperingar av människor, och är inget att i sig vara kritisk mot.

Man hade förvisso precis lika gärna kunnat vända på resonemanget, och göra rubriker av typen Obekväm officer beskylldes för sexköp. Så kan vi inte ha det. Många hävdar gärna att man inte ska tro på det som står i tidningarna, men i nästa andetag kan samma personer åberopa dessa tidningar som sanningsvittnen. Låt mig ge några exempel: Expressen publicerade tre artiklar på samma dag, fredagen den 24 oktober, som alla tre klart syftade till att skandalisera de inblandade, beskrivande olika handlingar som på ett eller annat sätt är kopplade till sex. Självfallet måste man därtill se till att det finns så många och komplexa lagar att det i praktiken är helt omöjligt att aldrig bryta mot någon lag. Något som förstås passar som handen i handsken för de som sitter högre upp i näringskedjan. I Tyskland, där man har kommit längre i denna tragiska utveckling, har man redan märkt en klar trend att folk inte vågar tala förtroligt i telefon längre. Jag antyder det bara för att påminna om att vi alla borde vara mer skeptiska, sunt kritiska till slipade EU-politiker, som mycket väl kan agera för egen vinning, snarare än för dem de säger sig representera. tankegången om att vi människor konspirerar till höger, vänster och mitten för att uppnå privata, mer eller mindre dolda mål, är inte ett utslag av paranoia det är naturens ordning.

Men nu vill man alltså bara straffa, skambelägga och stöta. Fascism, om du vill. Alla vill ha något, och ser vi vägar att uppnå detta önskvärda, så kommer vi naturligtvis att ta till alla medel för att uppnå det. Eller så är journalisten en fanatisk moralist, som vinklar vad som helst efter eget huvud eller värre: en beställd agenda ovanifrån. Detta är något vi ganska tydligt kan se, men eftersom regleringarna införs successivt, och relativt osynligt, märker vi inte alltid utvecklingen förrän regleringarna redan har införts. Det duger till exempel alldeles utmärkt att skämmas för att man inte sopsorterar allt och komposterar, för att man kör bil, eller på annat sätt bidrar till den globala nedsmutsningen. Idag finns det ännu fler orsaker till skam. Inte heller primärt samhällets lagar. Vilka enskilda individer vinner på denna agenda, i form av makt, inflytande och ekonomi?

Dock kan det bli väldigt, väldigt fel när de lagar och den moral som egentligen finns för att skydda från förtryck och exploatering vändes åt andra hållet, och tvärtom blir redskap för förtryck och exploatering. Men det är inte olagligt att porrsurfa. EU-parlamentet - maffians högkvarter? Vad man verkligen måste fråga sig är vem som faktiskt tjänar på detta befästande av gammaldags skräckladdad sexualmoral? Intressant nog påstår hon att hon har sett det med egna ögon och det är helt oacceptabelt, vilket förstås är högeligen pikant. De kanske är korrumperade av kriminella organisationer som finansierar deras förbudskampanjer? Och vore det inte egentligen mer omoraliskt om han lyckades ragga till sig sex utan att betala för sig, särskilt om han tjänstgör i ett fattigt land? Hur kom det sig att bli så? När de är avstängda) och gå ut i skogen (om det finns någon i närheten) för att vara hyggligt säkra på att vi inte blir registrerade eller avlyssnade av någon vi inte känner, ansiktslösa kontrollanter med befogenheter givna av maktfullkomliga myndighetspersoner, inte av oss medborgare. Samhällsmoralen gror ur gräsrötterna.

Närhelst de bränner böcker kommer de också, i slutet, att bränna människor. Ja, min konspirationsteori, ni vet. De vågar inte tala med präster, psykologer, kuratorer.m., för man vet ju aldrig vem som lyssnar. Och eftersom vi medborgare, med hjälp av denna fantastiska uppfinning, under det senaste seklet har blivit indoktrinerade till att tro att vi alla är potentiella brottslingar, går vi med på att underkasta oss idiotiska lagar och integritetskränkande kontroll. Giriga och själviska människor är mycket lättare att styra/korrumpera än självständiga idealister. Alla regleringar som görs (som.ex.

Massage ulricehamn sex och erotik

Detta vore en riktigt het potatis för grävande journalister att hunks mejores mamadas alguna vez utröna. För det första vari ligger egentligen det farliga i att umgås med prostituerade? Och vet ni det här är ingen dystopisk framtidsvision. Expressen har tydligen bestämt sig för att köra det moralistiska spåret ett tag. På detta sätt bidrar dessutom Expressen, med sin snuttifierade och tendentiösa rapportering, samt med sina kommentarsfält, där gemene man kan spy sin galla över dessa läskiga brottslingar, till ett effektivt spridande av denna ogenomtänkta lyncharmentalitet, skapandet av en enfaldig.

LACK OCH LÄDER KNULLA UMEÅ

Liten och nätt engelsk voyeur

Hon har inte befogenhet att kritisera sina kollegors fritidsssysselsättningar, i den mån det är lagligt och inte inkräktar på deras arbete. Heinrich Heine, det mest effektiva för maktutövande är alltså om man kan få en absolut majoritet av befolkningen att känna skam för något. Det pågår ett moraliskt tvåfrontskrig mot den individuella friheten, som jag påstår är medvetet framskapat av maktgiriga personer utan samvete. Riktigt intressant är det som sägs i slutet av artikeln. Vilken slags vinning finns i detta, för lagstiftarna? Lord Acton, Andra som bloggar om dessa icke-nyheter: fre sex movies escort dalarna PJ Anders Linder, Daniel Brahneborg, Mina Moderata Karameller.